Nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ kết hôn xuyên biên giới ở vùng cao Hà Giang

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN.

Theo bà Lê Thị Bích Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang: Những năm qua, tình hình công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do, lấy chồng bất hợp pháp có chiều hướng gia tăng. Thống kê của ngành chức năng, trung bình mỗi năm có khoảng trên 20.000 lượt công dân (cả nam và nữ) xuất cảnh qua biên giới đi lao động, làm thuê. Chỉ tính riêng từ năm 2012 đến tháng 6/2018 Hà Giang có 21.483 lượt phụ nữ di cư qua biên giới.

Trong số những người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc có 823 phụ nữ lấy chồng Trung Quốc. Hầu hết các cuộc hôn nhân xuyên biên giới đều bất hợp pháp, không thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng ký kết hôn. Đối với những trường hợp không tiếp tục duy trì hôn nhân nữa, đa số phụ nữ quay trở về địa phương tay trắng, không có giấy tờ tùy thân nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hiện Hà Giang có trên 50 phụ nữ đã quay trở về và có 38 trẻ em là con lai được mang theo về Việt Nam nên rất khó khăn trong việc cấp giấy khai sinh vì thiếu các giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến việc sinh sống, học tập và các chế độ an sinh xã hội của các cháu.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác an sinh xã hội, quốc phòng an ninh biên giới; thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Biên phòng, Công an thường xuyên tăng cường kiểm soát khu vực biên giới, đẩy mạnh kiểm soát công tác quản lý dân cư để ngăn ngừa, chấm dứt tình trạng công dân Việt Nam vượt biên trái phép qua biên giới. Các cơ quan liên quan làm tốt công tác giải quyết việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và truyền thống văn hóa về hôn nhân và gia đình. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Giang tăng cường các biện pháp giảm nghèo hiệu quả, bền vững cho cư dân khu vực biên giới; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động, đi làm việc ngoài tỉnh. Cùng đó, các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang thường xuyên trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc để thực hiện quản lý lao động qua biên giới nhằm bảo vệ quyền lợi cho lao động.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian thảo luận, bàn các biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ phụ nữ ở biên giới Hà Giang. Theo đó năm 2018 và những năm tiếp theo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang và các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là với người dân, phụ nữ khu vực biên giới trong thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để mỗi phụ nữ hiểu được những phức tạp, khó khăn khi kết hôn với người nước ngoài. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; tăng cường các biện pháp giảm nghèo hiệu quả, bền vững, có chính sách phát triển phù hợp với đặc điểm cư dân biên giới; giải quyết việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; quan tâm, hỗ trợ các chị em khi quay trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Các cấp Hội Phụ nữ tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; tín chấp các nguồn vốn ưu đãi để phụ nữ dân tộc thiểu số khu vực biên giới vay phát triển sản xuất, ổn định đời sống.
Minh Tâm

Đề xuất