Nhiều diện tích lấn chiếm hồ Đankia - Suối Vàng chưa được giải toả

Tại vị trí lấn chiếm số 4 (chưa xác định được chủ đất) có diện tích 3.000m2 lấn chiếm lòng hồ nhưng hiện mới giải toả được 1.000m2, cơ quan chức năng phải đào mương xác định ranh giới để chống tái lấn chiếm. Riêng vị trí số 3, huyện Lạc Dương phải thuê máy múc phá bỏ con đường người dân tự làm để băng ngang nhánh hồ Đankia và giải toả một phần trong tổng diện tích 2.000m2 bị hộ ông Cil Síp san phẳng, lấn chiếm đất lòng hồ… Liên quan đến vụ lấn chiếm hồ Đankia - Suối Vàng ở Lâm Đồng gây bức xúc trong dư luận, huyện Lạc Dương cũng đã xử lý kỷ luật, kiểm điểm những cá nhân, tập thể đã để xảy ra sai phạm khiến hồ Đankia, thị trấn Lạc Dương bị lấn chiếm trái phép trong thời gian dài.
 
 Đường mương xác định ranh giới được ngành chức năng làm tạm để đề phòng người dân tái lấn chiếm hồ Đankia.

 

Một khu vườn trồng rau lấn chiếm lòng hồ Đankia vẫn chưa được giải toả. 

 

Con đường người dân san lấp trái phép ngang qua một nhánh hồ Đankia đã được huyện Lạc Dương phá bỏ. 

 Đề xuất