Nhiều diện tích đất trồng lúa ở Cà Mau đang "khát nước"

Đến ngày 10/5/2016, diện tích đất cày ải mới chỉ đạt khoảng 30.000 ha, còn lại hơn 4.500 ha phải chờ khi có mưa xuống thì nông dân Cà Mau mới cày dứt điểm để chuẩn bị cho xuống giống vụ lúa Hè Thu năm 2016.
 
Đất sản xuất nông nghiệp ở Cà Mau đang bị thiếu nước trầm trọng


: Người dân xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời đào mương để trữ nước phục vụ cho việc cày ải và xuống giống vụ lúa Hè Thu.


Nhiều diện tích đất trồng lúa ở Cà Mau bị khô cứng không cày ải được. 


Người dân xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời đào mương để trữ nước phục vụ cho việc cày ải và xuống giống vụ lúa Hè Thu 2016.  

 

Đề xuất