Nhiều cầu treo ở Lâm Đồng xuống cấp chưa được sửa chữa, thay thế

Cầu treo Đankia ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương bị nghiêng và mục nát ván gỗ
Cầu treo K’Giảo ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm là một trong hàng chục cầu treo bị xuống cấp nghiêm trọng
Người dân ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm hàng ngày vẫn phải đi qua cầu treo nguy hiểm như thế này

 


Đề xuất