Nhiều biểu tượng, nhà dài Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo bị hư hại

 Một hạng mục công trình trong khu bảo tồn đang bị hư hỏng

Nhưng hiện nay, công trình 2 nhà dài truyền thống dân tộc S'tiêng; công trình sân lễ hội, biểu tượng đồng bào sóc Bom Bo giã gạo… đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan khu bảo tồn.

Một hạng mục công trình trong khu bảo tồn đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

 

 
 

Đề xuất