Nhếch nhác, ô nhiễm đầm Chuồn (Thừa Thiên Huế:)

Trên đầm hiện có nhiều hàng quán kinh doanh hệ có thống xử lý nước thải chỉ là những bể chứa nhỏ, nước thải không đủ chứa chảy tràn cả ra ngoài nên môi trường càng thêm ô nhiễm... Tình trạng trên diễn ra nhiều năm nay nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án xử lí, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, việc nuôi trồng thủy sản và phát triển kinh tế của địa phương.
 
Rác thải chất thành đống trên mặt đê ở đầm Chuồn.

 Rác tràn ngập cả nơi có biển cấm. 

 Rác thải trên mặt đầm Chuồn.


 

 

Đề xuất