Nhanh chóng triển khai cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết 54). Theo đó, HĐND thành phố giao UBND thành phố tham mưu trình HĐND thành phố xem xét, quyết định về Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên phù hợp với quy hoạch; Danh mục các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công; Dự toán, phân bổ ngân sách thành phố hàng năm bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân với các đại biểu quyết tâm thực hiện nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Đồng thời, UBND thành phố khẩn trương nghiên cứu các Đề án: Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư; thực hiện các loại phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí; tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí; tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập; thí điểm tăng mức hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường; huy động vốn đầu tư xã hội.

Ngoài ra, UBND thành phố khẩn trương nghiên cứu các đề án, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của mình như Đề án phân cấp, ủy quyền; Đề án sắp xếp tổ chức, điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Đề án sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ các cơ chế chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đối với Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018, HĐND thành phố thống nhất các chỉ tiêu thực hiện năm 2018: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) đạt 8,3 – 8,5%; thu ngân sách đạt 100% dự toán; thành lập mới 46.000 doanh nghiệp; giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2016 – 2020; tạo việc làm mới cho 130.000 người…
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, năm 2018, kinh tế thành phố có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, nhất là động lực từ các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức còn lớn và khó lường, chưa dự báo hết, lợi thế cạnh tranh của thành phố nhiều mặt đang giảm và có xu hướng giảm. Nhiệm vụ triển khai có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội là rất quan trọng, bởi thành phố thí điểm thành công không chỉ tạo động lực cho phát triển thành phố, mà còn đóng góp lớn hơn, nhiều hơn cho cả nước về nguồn lực, kinh nghiệm thực tiễn, cơ chế, chính sách.

Trên cơ sở đó, theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, UBND thành phố cần có các giải pháp mạnh mẽ để triển khai thực hiện các nghị quyết, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong đó, chú trọng các giải pháp tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công khai minh bạch, tạo niềm tin để huy động nguồn lực dồi dào trong nhân dân, thành phố và các địa phương; phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị, UBND thành phố khẩn trương xây dựng và trình HĐND các nội dung được giao trong Nghị quyết của HĐND về thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội và Nghị quyết 08 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và thành công ngay từ năm đầu; nhanh chóng tiến hành phân cấp cho chính quyền quận, huyện một cách hợp lý các nhiệm vụ, quyền hạn trong thẩm quyền sở, ngành, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Trước đó, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, thành phố sẽ chi khoảng 380 tỷ đồng cho 1.062 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc từ nay đến năm 2021 (theo lộ trình tinh giản 10% biên chế).

Ngoài ra, HĐND thành phố thông qua nhiều nghị quyết khác, trong đó có các nghị quyết về phí, lệ phí như: Ban hành mức thu phí tham quan các bảo tàng; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn; Ban hành mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn…/.
Tiến Lực

Đề xuất