Nhân sự mới tỉnh Quảng Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc được HĐND tỉnh tín nhiềm bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu 97,1%; Đồng chí Nguyễn Đức Long (nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh) được HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ số phiều bầu 94,1%.

 Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đọc ( bên trái ) được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và đồng chí Nguyễn Đức Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đức – TTXVN.

 


Đề xuất