Nhân sự mới ở một số Ngành, địa phương

Ông Huỳnh Cách Mạng sinh năm 1965, quê Bình Định; trình độ Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Chính trị học, Kỹ sư Kinh tế Công nghiệp; từng là Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Bí thư Quận ủy Tân Phú. 

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016). Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Ông Trần Vĩnh Tuyến được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố với 83/87 phiếu tán thành. Ông Trần Vĩnh Tuyến, sinh năm 1965, quê Quảng Bình; trình độ Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật. Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND và Bí thư Quận ủy quận 1, Chánh Văn phòng Thành ủy. 

Như vậy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có Chủ tịch là ông Nguyễn Thành Phong và 5 Phó Chủ tịch gồm ông Lê Văn Khoa, ông Lê Thanh Liêm, ông Huỳnh Cách Mạng, bà Nguyễn Thị Thu và ông Trần Vĩnh Tuyến. 
Tại kỳ họp, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cũng bầu bổ sung bà Trần Thị Tuyết Hồng (sinh năm 1979, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quận Tân Phú), giữ chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 với 82/87 phiếu tán thành. 

*  Ngày 21/4, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 - kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh và một số chức danh khác. 

Quang cảnh kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI. Ảnh: Công Tường- TTXVN

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; bầu ông Đặng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng bầu các ông Đặng Quốc Vinh (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh), ông Đặng Ngọc Sơn (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh) và ông Dương Tất Thắng (Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh) làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh./. 

 * Sáng 21/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, kiện toàn chức danh Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Nguyễn Đắc Vinh thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; thôi giữ chức vụ Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa X và nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. 

Với 100% phiếu bầu, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trúng cử Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa X. 

 Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Phong (phải), Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã được bầu làm Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, thay cho đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TƯ Đảng, được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.Ảnh: Phạm Kiên- TTXVN


Đồng chí Lê Quốc Phong (sinh năm 1978, quê Hà Nội), là Thạc sĩ Sinh học. Trước khi trúng cử Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, đồng chí Lê Quốc Phong từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

* Ngày 21/4/2016, tại kỳ họp lần thứ 17 (bất thường) HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đã bầu bà Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Giang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016. 

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và các đ/c mới được HĐND tỉnh miễn nhiệm, bầu chức vụ mới. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN.
Đề xuất