Nhân rộng cánh đồng mẫu lớn ở Tiền Giang

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở huyện Cai Lậy
 
Để phát huy hiệu quả sản xuất, tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, doanh nghiệp về lợi ích của việc triển khai mô hình cánh đồng lớn; củng cố mối liên kết “4 nhà”, ứng dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh khoa học để tăng năng suất lúa, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Ứng dụng công nghệ laser để san phẳng mặt ruộng - một trong những giải pháp kỹ thuật tiên tiến được đưa vào sản xuất trên đồng ruộng ở huyện Gò Công Tây
 
Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, sản xuất cánh đồng lớn bước đầu đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, từng bước xóa bỏ tập quán sản xuất nhỏ lẻ, áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật trong thâm canh.
Bà con nông dân huyện Cái Bè làm đất chuẩn bị sản xuất vụ mới

Nhờ vậy, hiệu quả trồng lúa đã tăng thêm từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng/ha/năm so với sản xuất trong điều kiện bình thường.


Đề xuất