Nhà Rông trong đời sống văn hóa của người Xê- đăng

Đồng bào tập trung cùng làm nhà Rông

Đồng  bào  Xê-đăng  quan  niệm, mái nhà Rông cao vút là  nơi hội tụ khí thiêng của trời  đất, là cầu nối giữa con người  với vũ trụ. Do vậy, nhà Rông là  nơi giao hòa và gửi gắm niềm  tin  giữa  con  người  với  các  vị  thần  linh,  nơi  lưu  giữ  những  giá trị tinh thần thiêng liêng nhất của cộng đồng.

Nhà Rông bên cạnh nhà sàn để ở của người Xê - đăng


Nhà  Rông  còn  mang  sức  mạnh tinh thần gắn kết các  mối quan hệ trong cộng đồng  làng.  Ngôi  nhà  Rông  chính  là  nhà  làng  -  là  trung  tâm  của  làng,  là  nơi  diễn  ra  các  sự kiện quan trọng của cộng  đồng: lễ hội, vui chơi, hội họp,  đón tiếp khách quý, là nơi các  già  làng  giải  quyết  những  công việc liên quan đến cộng  đồng.

Nhà Rông Xê - đăng trên núi Ngọc Linh

Nhà Rông là một tác phẩm  có giá trị cao về văn hóa, xã  hội và nghệ thuật kiến trúc.  Đồng  bào  Xê-đăng  đã  và  đang nỗ lực giữ gìn nhà Rông  nhằm bảo tồn, phát huy nét  đẹp  và  các  giá  trị  văn  hóa  truyền thống


Đề xuất