Nhà rông - Biểu tượng về sự trường tồn của cộng đồng buôn làng

Nhà Rông của người Jrai thanh thoát như lưỡi rìu dựng ngược giữa trời xanh

Với mỗi dân tộc, nhà Rông được xây dựng với hình dáng khác nhau và tên gọi khác nhau. Theo đó, nhà Rông nhỏ và thấp thường là của người Giẻ-Triêng; nhà Rông của người Xê-đăng lại vút cao, uy vũ; nhà Rông của người Bahnar có kiến trúc mềm mại; nhà Rông của người Jrai thanh thoát như lưỡi rìu dựng ngược giữa trời xanh… Nhà Rông là nơi đồng bào đến để họp làng, tổ chức lễ hội, sinh hoạt cộng đồng...

Nhà Rông của người Brâu

Nhà rông của người Rơ Măm

Nhà Rông nhỏ và thấp thường là của người Giẻ-Triêng
 Thanh Hà

Đề xuất