Nhà Rông - Biểu tượng đẹp về sự trường tồn của cộng đồng buôn làng

Nhà Rông của người Rơ Măm. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Toàn tỉnh có 511 làng/556 làng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà Rông. Với mỗi dân tộc, nhà Rông được xây dựng với hình dáng khác nhau và có nhiều tên gọi khác nhau. Theo đó, nhà Rông nhỏ và thấp thường là của người Giẻ-Triêng; nhà Rông của người Xê Đăng lại vút cao, uy vũ; nhà Rông của người Ba Na có kiến trúc mềm mại, nhà Rông của người Gia Rai thanh thoát như lưỡi rìu dựng ngược giữa trời xanh… Các nhà Rông là nơi mọi người dân đến để họp làng, tổ chức các lễ hội, các sinh hoạt cộng đồng...
 
Nhà Rông của người Giẻ - Triêng. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
 
Nhà Rông của người Rơ Măm. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
 
 Nhà Rông của người Giẻ - Triêng. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
 
 Nhà Rông của người Brâu. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
 
Nhà Rông của người Brâu. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
 
 Nhà Rông của người Gia Rai. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Thanh Hà


Đề xuất