Nhà nguyện dòng Franciscaines "bị lãng quên" ở Đà Lạt

 
Công trình tuyệt đẹp đang bị bỏ hoang phế, xung quanh là những bãi rác. 

Từ thánh đường đến các tòa nhà bên trong khuôn viên nhà nguyện mang bản sắc kiến trúc tu viện châu Âu thời trung cổ. Trải qua nhiều thời gian được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, đến nay công trình đang ở trong tình trạng hoang phế, xuống cấp trầm trọng, nguy cơ bị hư hại rất nặng.

Một góc Nhà nguyện dòng Franciscaines Đà Lạt. 

 Thánh đường Nhà nguyện mang đậm sắc thái châu Âu thời trung cổ. 

Nhà nguyện dòng Franciscaines Đà Lạt.

Nhà nguyện dòng Franciscaines Đà Lạt mang bản sắc riêng biệt nhất trong số các công trình kiến trúc ở thành phố. 

 Nhà nguyện dòng Franciscaines Đà Lạt mang bản sắc riêng biệt nhất trong số các công trình kiến trúc ở thành phố. 

 

Cổng phụ đi vào khu học tập của Nhà nguyện. 


Đề xuất