Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa V

Đoàn Chủ tịch Đại hội- Ảnh: Quý Trung- TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu.tại Đại hội- Ảnh: Quý Trung- TTXVN

 Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa V. (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Ảnh: Quý Trung- TTXVN

Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam khóa V. (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Ảnh: Quý Trung- TTXVN

 

 

Đề xuất