Nguy cơ mai một làng nghề truyền thống mây tre đan Nà Tấu

Gia đình ông Lò Văn Muôn ở xã Nà Tấu, huyện Điện Biên là một trong những gia đình rất có ý thức gìn giữ nghề 

Để bảo tồn làng nghề truyền thống, các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương cần có giải pháp phục hồi vùng nguyên liệu, tìm cách tháo gỡ những khó khăn giúp cho đồng bào gìn giữ được nghề, từng bước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Mây được phơi khô và quấn chặt để tạo khuôn ghế

Sản phẩm của làng nghề mây tre đan Nà Tấu

Phan Tuấn AnhĐề xuất