Nguồn vốn chính sách là công cụ hữu hiệu đẩy lùi nạn tín dụng đen

Các cá nhân và tập thể được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tại Hội nghị. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thiết thực đi vào cuộc sống, tác động tích đến mọi mặt đời sống của người dân, đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân cho gần 223.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay với số tiền trên 6.100 tỷ đồng. Qua đó, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 13,96% năm 2014 xuống còn 10,04% vào cuối năm 2018 và 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về tín dụng chính sách. Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng này đã kịp thời tháo gỡ và đầu tư đúng đối tượng thụ hưởng đã mang lại lợi ích thiết thực cho người nghèo, góp phần quan trọng giúp tỉnh Gia Lai khắc phục khó khăn, phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Ngoài ra, việc triển khai có hiệu quả chương trình tín dụng chính sách chính là đối trọng hiệu quả đẩy lùi nạn “tín dụng đen”, hướng đến một môi trường kinh tế nông thôn lành mạnh và bền vững.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, Chỉ thị số 40-CT/TW đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Hoạt động tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội là công cụ hữu hiệu của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

"Mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững và cải thiện đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Những năm qua, cùng với nguồn vốn của Trung ương, tỉnh Gia Lai đã cân đối nguồn ngân sách của địa phương ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh bổ sung vốn cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, giúp ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn", Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng cho biết thêm.

Ông Võ Anh Tuấn, Bí thư huyện ủy Ia Pa chia sẻ, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tín dụng chính sách là công cụ hữu hiệu của Đảng, chính quyền địa phương trong mặt trận giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trện địa bàn. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, 5 năm qua, huyện đã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 5 tỷ đồng hỗ trợ nguồn lực tín dụng để mở rộng cho vay hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Qua kiểm tra, giám sát, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đúng đối tượng.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho người dân, tỉnh Gia Lai cũng đã huy động mọi nguồn lực để tạo lập nguồn vốn, mở rộng cho vay. Tính đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng trên 1.600 tỷ đồng so với cuối năm 2014, tỷ lệ tăng bình quân hàng năm đạt 11,8%.

Qua giai đoạn 5 năm từ 2014 - 2019, nguồn vốn vay chính sách đã giúp cho trên 87.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết, tạo việc làm cho hơn 26.000 lao động. Đồng thời, giúp gần 13.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, giải quyết cho 102 đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, xây dựng hơn 92.376 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 1.512 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Điều này, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-4% /năm và xây dựng bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã khen thưởng 8 tập thể và 9cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 30 tập thể và 30 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ưởng Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Nguyễn Hoài Nam


Đề xuất