Người "thổi hồn" vào tranh lá thốt nốt

Ông Võ Văn Tạng bên bức tranh vừa mới hoàn thành 

Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” mới được Nhà nước phong tặng như là sự ghi nhận những cống hiến của ông trong việc giữ gìn và phát triển một nghề thủ công truyền thống.

Ông Võ Văn Tạng kiểm tra chất lượng lá thốt nốt trước khi vẽ 
 
Theo ông Võ Văn Tạng, người vẽ tranh lá thốt nốt không chỉ có tài năng mà còn phải có kinh nghiệm và sự hiểu biết về lá thốt nốt 

Nghệ nhân Võ Văn Tạng đến nay đã có hơn 10.000 bức tranh từ lá thốt nốt với đủ kích cỡ, đề tài về phong cảnh, chân dung...

Hướng dẫn các học viên kỹ thuật sử dụng bút lửa trên lá thốt nốt 

Những bức tranh ghép bằng lá thốt nốt mà ông tâm đắc phải kể đến chân dung Bác Hồ, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... 


Đề xuất