Người thầy thuốc của đồng bào Cơtu

 Già làng Ating Cao Tin hướng dẫn cách dùng thuốc cho bệnh nhân. 

Mặc dù đã nghỉ công tác y sĩ, nhưng già làng Ating Cao Tin vẫn thường xuyên khám bệnh, bốc thuốc, vận động bà con ở các thôn bản xóa bỏ hủ tụ lạc hậu.

Già làng Ating Cao Tin khám bệnh cho bệnh nhân. 

Những bệnh nhân đến khám tại đây, ông chỉ lấy tiền thuốc Tây, những bệnh nhẹ ông hướng dẫn bà con sử dụng các loại lá rừng theo bài thuốc truyền thống của người Cơtu.

Già làng Ating Cao Tin thường xuyên khám bệnh, bốc thuốc, vận động bà con ở các thôn bản xóa bỏ hủ tụ lạc hậu. 

 

 

Đề xuất