Người miệt mài nghiên cứu, bảo tồn văn hóa dân tộc Cao Lan

Ông Sầm Văn Dừn giảng nghĩa sách viết về văn hóa dân tộc Cao Lan cho người dân trong thôn. 

Ông đã thành lập được hai đội văn nghệ để “truyền lửa” cho thế hệ sau gìn giữ và phát triển làn điệu Sình ca của đồng bào dân tộc Cao Lan. Ngoài ra, ông còn lưu giữ được 17 bộ sách cổ về văn hóa dân tộc Cao Lan và 8 bộ sách về Sình ca được truyền lại từ đời cha ông. 

 Ông Sầm Văn Dừn nghiên cứu biên dịch các cuốn sách cổ về văn hóa dân tộc Cao Lan.Đề xuất