Người Mạ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Người Mạ ở xã Đắk Nia tích cực tham gia các hoạt động văn hóa do địa phương tổ chức. Ảnh: Y Krăk

Hiện nay, mỗi bon ở Đắk Nia đều có một đội văn nghệ dân gian với hạt nhân nòng cốt là các nghệ nhân. Điển hình như già làng K’Ngun ở bon Tinh Wel Đơm, dù tuổi cao vẫn nhiệt tình tham gia các buổi lễ và truyền dạy cho con cháu những làn điệu dân ca. Thông qua các dòng họ, xã Đắk Nia đã lưu giữ được 15 bộ chiêng và xây dựng được đội chiêng gồm 40 người. Chị em phụ nữ trong xã còn tổ chức các nhóm dệt thổ cẩm, vừa giữ gìn trang phục truyền thống vừa góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình...

Thông qua các dòng họ, người Mạ ở xã Đắk Nia đã lưu giữ được 15 bộ chiêng và xây dựng được đội chiêng gồm 40 người. Ảnh: Y Krăk

Già làng K’Ngun, người Mạ ở bon Tinh Wel Đơm, xã Đắk Nia thực hiện các nghi lễ trong Lễ cúng mừng lúa mới . Ảnh: Y Krăk

Đặc biệt, các nghi thức lễ hội, làn điệu dân ca dân gian, phương pháp chế tác nhạc cụ truyền thống… do các nghệ nhân, già làng chủ trì được lưu giữ khá trọn vẹn. Những hoạt động này đã góp phần xây dựng ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Mạ ở xã Đắk Nia.
Y KRĂK

Đề xuất