Người Khmer ở Sóc Trăng đón lễ Kathina

Vật phẩm được người Khmer dâng lên chư tăng trong lễ Kathina. Ảnh: Chanh Đa

Lễ Kathina là dịp để người dân cầu cho phum, sóc được bình yên, gia đình hạnh phúc, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Trước khi các vật phẩm được dâng lên chư tăng thì đám rước Kathina diễu 3 vòng quanh chánh điện. Ảnh: Chanh Đa

Lễ Kathina cũng là dịp để người Khmer thành kính dâng áo cà sa, các vật dụng lên các chư tăng, sau ba tháng An cư kiết hạ. Lễ dâng bông, dâng y cà sa thường diễn ra trong hai ngày. Ngày đầu tiên diễn ra tại chùa, chư tăng đọc kinh cầu nguyện để phum, sóc an lành, mọi người may mắn. Ngày thứ hai, áo cà sa và các vật cúng dường khác được Phật tử đặt vào mâm rồi đội lên đầu để tỏ lòng tôn kính tam bảo, sau đó rước quanh phum, sóc và rước quanh chánh điện trước khi làm lễ dâng cà sa lên chư tăng.

Mỗi gia đình Phật tử khi tổ chức lễ Kathina đều được nhà chùa ghi danh công đức. Ảnh: Chanh Đa

Người Khmer ở Sóc Trăng tổ chức lễ Kathina nhằm thỏa mãn ước nguyện thành kính, luôn hướng con người đến với cội nguồn của cái thiện.
Chanh Đa

Đề xuất