Người dân thị xã Mường Lay vẫn thiếu đất sản xuất

Nhưng sau 10 năm tái định cư, ổn định cuộc sống, hàng nghìn hộ dân vẫn đang thiếu đất sản xuất. Chính quyền địa phương đã triển khai các giải pháp nhằm chuyển đổi nghề cho bà con nhưng vẫn chưa có kết quả khiến đời sống bà con gặp nhiều khó khăn.
 
 Không có đất sản xuất, nhiều người già chuyển sang đan lát dụng cụ đánh bắt thủy sản nhưng cũng chỉ làm được vài tháng trong năm. 

 Đất được chia cho các hộ dân toàn đá sỏi và thiếu nước, phải mất 2-3 năm nữa mới có thể trồng cây lương thực. 

Đất được chia cho các hộ dân toàn đá sỏi và thiếu nước, phải mất 2-3 năm nữa mới có thể trồng cây lương thực. 

Người dân thị xã Mường Lay cố cải tạo diện tích bãi bán ngập vùng lòng hồ để trồng lương thực trong mùa nước cạn.


 

 

Đề xuất