Người đam mê sưu tầm tiền cổ

Trong bộ sưu tập của ông Nguyễn Tử Anh hiện có những đồng tiền Việt loại hiếm hoặc những đồng ngoại tệ độc đáo không còn lưu hành của hơn 70 quốc gia trên thế giới.
 
Mỗi khi sưu tầm được thêm những đồng tiền khác ông đều xắp xếp theo thứ tự riêng. 

 Ông Nguyễn Tử Anh giao lưu và trao đổi với bạn trẻ có cùng đam mê tiền cổ.

Ông Nguyễn Tử Anh giao lưu và trao đổi với những người bạn có cùng đam mê tiền cổ. 

Đồng tiền đặc biệt của quốc đảo Samoa là một quần đảo ở trung tâm Nam Thái Bình Dương. 

 Tờ 30 đồng phát hành vào năm 1981 thuộc vào loại hiếm vì khó sử dụng. 

 Tờ 10 đồng được phát hành năm 1958 được rất nhiều người tìm mua chơi hoặc tặng nhau vì tờ tiền gắn liền với kỉ niệm của nhiều người trong thời kỳ đó.

Một tờ tiền khác đặc biệt của Australia dùng để quy đổi lấy vàng trong ngân hàng. 

 Tiền Xu và Hào bằng giấy chưa được coi là tiền cổ nhưng cũng làm cho ta nhớ lại một thời quá khứ đã qua.

Bộ Tiền Đông Dương tờ 1 Đồng vàng (1 Piastre) 1946-1949
 

Đề xuất