Người Chăm ở An Giang

Tập tục văn hóa của người Chăm ở An Giang có nét riêng so với người Chăm Bình Thuận, Ninh Thuận, đặt biệt là hòa quyện chặt chẽ với đặc điểm văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ…
 
Các em nhỏ người Chăm tại một lớp dạy chữ
và dạy đọc kinh Koran ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Khăn phủ đầu của người Chăm được trang trí hoa văn

Mẹ và con người Chăm

 An Giang có khoảng 30.000 người Chăm

Các cô gái người Chăm đầu quấn khăn phủ kín vai tại xã Khánh Hòa,
huyện Châu Phú

 

Người Chăm ở An Giang sinh sống chủ yếu ở các huyện: An Phú, Tân Châu, Phú Tân và Châu Phú.


Các em nhỏ Chăm trong một lớp học


 Một thánh đường của người Chăm ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú


 

 

Đề xuất