Ngư dân Khánh Hòa thu lãi cao nhờ cá cơm được mùa, được giá

Sản lượng đánh bắt được nhiều, lại được giá nên chủ tàu thu lãi cao, mỗi lao động thu nhập từ 500.000 - 700.000 đồng/chuyến biển.
 
Vận chuyển cá cơm đi tiêu thụ.

 

 Tập kết cá cơm để đưa đi tiêu thụ. 

 Hiện tại, giá cá cơm là  17.000 đồng/kg,

Ngư dân thu gom cá cơm khi tàu về bờ.

Sản lượng đánh bắt được nhiều, lại được giá nên chủ tàu thu lãi cao


 

 

Đề xuất