Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi trở lại sau vụ cá chết hàng loạt

Tuy nhiên đến ngày 25/4, tình trạng cá chết đã giảm hẳn, và nhất là sau khi có sự phân tích của các cơ quan chức năng nên hiện nay, ngư dân đánh cá vùng ven biển thị xã Kỳ Anh đã ra khơi đánh bắt cá về để sử dụng và tiêu thụ.
 
 Ngư dân xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh vận chuyển sứa vào bờ để đưa đi tiêu thụ.

 

 Ngư dân xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh đánh bắt sứa trở về. 

 

Ngư dân xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh vận chuyển sứa lên bờ để đưa đi tiêu thụ. 

 

 Ngư dân xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh vận chuyển sứa lên bờ để đưa đi tiêu thụ.

 

Vợ chồng ngư dân Nguyễn Văn Đông tại xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh vận chuyển cá về nhà để dùng và tiêu thụ. 

 

Ngư dân Nguyễn Văn Đông tại xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh thu gom lưới sau chuyến ra khơi đánh bắt cá trở về. 

Ngư dân Nguyễn Văn Đông tại xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh thu gom lưới sau chuyến ra khơi đánh bắt cá trở về. 

 


Đề xuất