Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô để có nền tảng tăng trưởng cao trong dài hạn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống, chất lượng sống cho người dân, quyết tâm phấn đấu đạt tăng trưởng GDP khoảng 6,7% và kiểm soát lạm phát dưới 5%.
 
Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
 
Đồng thời, tích cực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ từ đầu năm đến nay và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Các Bộ, ngành, địa phương tích cực khai thác thế mạnh, tiềm năng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực trọng tâm.

Bên cạnh đó, khẩn trương thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ đã giao trong kế hoạch năm 2016. Các Bộ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sớm hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi 2 Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay. Quản lý, giám sát các ngân hàng thương mại yếu kém. 

Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khoa học công nghệ... gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.

Bên cạnh đó, đánh giá tình hình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh xử lý thực chất nợ xấu qua Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). 

Rà soát, sửa đổi Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phù hợp với điều kiện thực tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức BOT, hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư theo hình thức công - tư (PPP), đề xuất giải pháp phù hợp. 

Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án bảo đảm vốn đối ứng cho các dự án ODA đã cam kết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính thực hiện chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định khối lượng phát hành, thời điểm và lãi suất trái phiếu Chính phủ, bảo đảm cân đối vĩ mô và an toàn nợ công. 

Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước, mở rộng cơ sở thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, chống chuyển giá, giảm nợ đọng thuế. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Cơ cấu lại chi ngân sách gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nợ công, bảo đảm trong giới hạn cho phép...

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản; tranh thủ tối đa cơ hội mở rộng xuất khẩu vào các thị trường mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có khả năng cạnh tranh, thị trường ổn định....

Khắc phục thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan rà soát, thống nhất quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức xây dựng; chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát đơn giá xây dựng. Kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng, khắc phục thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình, an toàn công trình. 

Tiếp tục phân cấp ủy quyền hợp lý trong công tác thẩm định, thẩm tra dự toán, thiết kế dự án đầu tư xây dựng. Tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công và phát triển thị trường bất động sản, bảo đảm phát triển minh bạch, thông thoáng, an toàn, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Công an và các địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là việc quản lý các phương tiện vận tải hành khách; kiểm tra, tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. 

Đa dạng hóa, phát triển đồng bộ các phương thức vận tải. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Rà soát, đánh giá, minh bạch và công khai hóa chi phí đầu tư các dự án BOT, xác định mức phí và thời hạn thu phí theo hình thức BOT. Triển khai tích cực các dự án theo hình thức PPP.

Tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016, đặc biệt lưu ý khâu xét tuyển đại học, không để tạo điểm nóng bức xúc ở một số trường như năm 2015. 

Có giải pháp tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục ở các cấp, đặc biệt là giáo dục đại học và sau đại học, rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo tiến sỹ. Phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có phương án chấn chỉnh lễ hội theo hướng tiết kiệm, văn hóa với vai trò chủ đạo của cộng đồng. Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng, thống nhất quy trình trao, nhận các giải thưởng.

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; chính sách hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp doanh nghiệp công nghệ. Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp về giảm nghèo bền vững, giảm nghèo nhanh hơn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Có chính sách hỗ trợ kịp thời người dân khắc phục hậu quả thiên tai, không để người dân bị đói, bị khát, thiếu nước sinh hoạt. Các địa phương chủ động rà soát, phối hợp với doanh nghiệp tạo điều kiện về nhà ở, cải thiện đời sống cho công nhân, người lao động trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đẩy mạnh quan trắc môi trường biển thường xuyên ở các địa phương ven biển miền Trung xảy ra sự cố hải sản chết bất thường để giám sát, cảnh báo và có giải pháp ứng phó kịp thời; phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, nhất là tại các cụm công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất lớn. 

Phối hợp với Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin chính thức kết quả kiểm tra, chủ trương, biện pháp xử lý. 

Đồng thời, phối hợp cùng các Bộ, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 2/5/2016 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với các địa phương bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là ở khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Xây dựng giải pháp phục hồi đánh bắt, nuôi trồng, tiêu thụ hải sản ở một số địa phương ven biển miền Trung xảy ra sự cố hải sản chết bất thường....

Bộ Y tế tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm trong mùa hè và dịch bệnh do virus Zika. Tăng cường quản lý môi trường y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. 

Chủ trì theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nghiêm túc triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế liên quan đến các lĩnh vực đột phá, các chiến lược phát triển các loại thị trường. Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. 

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, kích động gây rối và các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ, hỗ trợ ngư dân và xử lý nghiêm hành vi đánh bắt hải sản, xâm phạm các vùng biển của nước ta. Giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, tập trung bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc bỏ sót công việc, nhiệm vụ; khẩn trương xây dựng, trình các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, nhất là các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp. Chủ động phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, triển khai các chính sách, biện pháp điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao triển khai hiệu quả Chương trình hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tích cực thúc đẩy quan hệ các nước đi vào chiều sâu. Tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả ngoại giao đa phương, ngoại giao kinh tế và văn hóa. Tăng cường công tác bảo hộ công dân. Chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, đấu tranh với các tình huống, vụ việc trên Biển Đông.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin kịp thời, khách quan, trung thực, mang tính xây dựng, tránh thông tin một chiều, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản và người đứng đầu các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí; xử lý nghiêm các hành vi đưa tin không đúng sự thật. Bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

Các cơ quan nhà nước các cấp chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kiểm soát, định hướng thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội và đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2020.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, loại bỏ giấy phép con không phù hợp

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc: Xây dựng, thực hiện kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai ngay Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Việt Nam. 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bức xúc; đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính; loại bỏ giấy phép con không phù hợp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. 

Cam kết cụ thể về việc cắt giảm thủ tục hành chính và hoàn thiện bộ chỉ số để doanh nghiệp, người dân chấm điểm chính quyền. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Các Bộ, ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 01/6/2016. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Việt Nam, gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Các Bộ, ngành phối hợp với Bộ Nội vụ sớm kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành (tên gọi, thành phần, nhiệm vụ, quy chế hoạt động), trình Thủ tướng Chính phủ.

Trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP vào Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Về việc trình phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chính phủ thông qua nội dung báo cáo rà soát sơ bộ pháp luật của Bộ Tư pháp và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Tờ trình phê chuẩn Hiệp định TPP theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Điều ước quốc tế năm 2016, trình Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP vào Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục rà soát pháp luật bảo đảm thực thi Hiệp định TPP, đề xuất phương án điều chỉnh pháp luật cụ thể phù hợp với lộ trình và yêu cầu của Hiệp định TPP (trong đó tính đến việc đề xuất ban hành một văn bản để sửa đổi nhiều văn bản), báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2016.

Tạm thời miễn áp dụng xử phạt vi phạm hành chính lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Về việc tạm thời miễn áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ đối với người lao động Việt Nam cư trú, làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước, Chính phủ thống nhất: Người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc có hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng hoặc ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động mà tự nguyện về nước trong thời gian từ ngày 1/5/2016 đến hết ngày 30/9/2016 thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Về thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh, đối với trường hợp khách nhập cảnh không có tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh có xác nhận của cơ quan hải quan thì cơ quan hải quan căn cứ các chứng từ gồm: hộ chiếu có xác nhận nhập cảnh, vé máy bay, vận đơn có người gửi, người nhận hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi mang tên người nhập cảnh do người nhập cảnh nộp và xuất trình để thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với hành lý của khách nhập cảnh gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi và không áp dụng chính sách tiêu chuẩn hành lý miễn thuế theo quy định. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Về vấn đề tự chủ nhân sự của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trong dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo hướng: Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và quyết định số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số biên chế tăng thêm.

Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo khẩn trương trình các dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ thuộc lĩnh vực quản lý theo nguyên tắc trên.

Tiếp tục quy định giao Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về Công báo

Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trong đó tiếp tục quy định việc giao Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về Công báo và trực tiếp xuất bản, phát hành Công báo; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 15/5/2016.

Đối với các văn bản quy định chi tiết của các luật, pháp lệnh đã hết hiệu lực nhưng chưa ban hành kịp thời văn bản thay thế, Chính phủ thống nhất tiếp tục áp dụng nếu không trái với tinh thần của luật, pháp lệnh mới được ban hành. 

Đồng thời, yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo tập trung các nguồn lực cần thiết, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết mà luật, pháp lệnh đã ủy quyền trước ngày 30/9/2016.

Về định hướng lớn xây dựng dự án Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi), Chính phủ thống nhất cơ bản đồng ý với những định hướng lớn sửa đổi, bổ sung Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Tư pháp đề xuất. 

Việc sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện đạo Luật này nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo vệ và bảo đảm quyền của công dân theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; tạo cơ sở pháp lý vững chắc khắc phục những bất cập, hạn chế, thúc đẩy đổi mới công tác bồi thường của Nhà nước.

Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bảo đảm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh phát triển kinh tế - xã hội, tiến trình cải cách hành chính, công vụ, cải cách tư pháp, hướng tới mục tiêu phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Cần đánh giá sâu sắc thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan bồi thường Nhà nước phù hợp, gắn liền với đổi mới cơ chế phân bổ, cấp kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tính tập trung, thống nhất, chủ động, kịp thời trong giải quyết bồi thường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.
 

Đề xuất