Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính các tỉnh Quảng Bình, Gia Lai

Một góc thành phố Pleiku. Ảnh: TTXVN

Theo đó, sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Chư HDrông, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường và 8 xã. Tương tự, sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Chư Jôr, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 2 thị trấn.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (ngày 1/2/2020), tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 14 huyện, 1 thành phố và 2 thị xã; 220 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 182 xã, 24 phường và 14 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình. Theo đó, huyện Lệ Thủy thành lập xã Ngư Thủy; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Văn Thủy, xã Trường Thủy. Sau khi sắp xếp, huyện Lệ Thủy có 26 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 2 thị trấn.

Thành phố Đồng Hới sau khi thành lập phường Đồng Hải có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 6 xã.

Huyện Bố Trạch thành lập xã Hải Phú, thị trấn Phong Nha; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Hoàn Trạch, thị trấn Hoàn Lão. Sau khi sắp xếp, huyện Bố Trạch có 28 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 25 xã và 3 thị trấn.

Huyện Quảng Trạch sau khi thành lập xã Liên Trường có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã.

Huyện Tuyên Hóa điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Nam Hóa, xã Thạch Hóa. Sau khi sắp xếp, huyện Tuyên Hóa có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

Huyện Minh Hóa sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Quy Hóa, thị trấn Quy Đạt có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 1 thị trấn.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (ngày 1/2/2020), tỉnh Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 128 xã, 15 phường và 8 thị trấn.
PV

Đề xuất