Nghị quyết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

Trên cơ sở kế thừa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

Nghi quyet Chien luoc quoc gia ve binh dang gioi giai doan 2021 - 2030 hinh anh 1Chương trình "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" được tổ chức tại  Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Mục tiêu cụ thể của Chiến lược, trong lĩnh vực chính trị, đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; trong lĩnh vực kinh tế, lao động, tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương lên đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030; giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30% vào năm 2025 và dưới 25% vào năm 2030; tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới; đến năm 2025 đạt 80% và đến 2030 đạt 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản...

Với lĩnh vực y tế, tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2025 và 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030; tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 42/100.000 trẻ sinh sống vào năm 2025 và xuống dưới 42/100.000 vào năm 2030...

Trong lĩnh vực giáo dục, nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi; tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt trên 90% vào năm 2025 và khoảng 99% vào năm 2030; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt khoảng 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030...

Triển khai các Chương trình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới

Để đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chiến lược là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới trên các lĩnh vực có liên quan; thực hiện lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, xây dựng và triển khai các Chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác pháp chế, tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo quản lý ở các cấp hoạch định chính sách. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới. Hàng năm, tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12.

TTXVN

Tin liên quan

Phát huy vai trò của báo chí trong nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Ngày 19/9, tại thành phố Lào Cai, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác bình đẳng giới hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 (15/11/2019-15/12/2019).


Bình đẳng giới là chiến lược trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Ngày 23/5, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam cho biết, Ủy ban Dân tộc và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã tổ chức hội thảo "Khuyến nghị lồng ghép giới trong đề án phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn", tại Đà Nẵng.


Cần Thơ thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số

UBND thành phố Cần Thơ vừa triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019 - 2025”; trọng tâm thực hiện là địa bàn các xã, huyện, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số ít người sinh sống.


Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thúc đẩy bình đẳng giới

Từ ngày 8 - 11/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Viện Đào tạo – Liên hiệp Công đoàn Đức tổ chức Hội nghị khu vực với chủ đề “Lao động nữ và vấn đề phi chính thức hóa việc làm – Nghiên cứu cho tương lai”. Hội nghị là dịp để các chuyên gia trong nước, quốc tế và lãnh đạo các cấp Công đoàn chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn để cùng xây dựng kế hoạch giúp bảo vệ quyền của lao động nữ và lao động phi chính thức, qua đó nâng cao vị thế và vai trò của Công đoàn trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.Đề xuất