Nghêu thương phẩm cuối vụ được giá

 
Ảnh: thanhnien.vn

Ông Huỳnh Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi nghêu xã Long Hòa, huyện Châu Thành cho biết, thường vào đầu tháng 7, khi mưa nhiều độ mặn của nước biển giảm  là các bãi nuôi nghêu đã “đóng cửa” lưu vụ vì các thương lái không còn thu mua. Nhưng năm nay, ngay vào đầu tháng 7,  thương lái vẫn tiếp tục ký hợp đồng thu mua 200 tấn với giá 25.500 đồng/kg (loại 45 – 55 con/kg) và 22.500 đồng/kg (loại 60 – 65 con/kg). 

Ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hòa cho biết, xã hiện có 500 ha bãi bồi ven biển giao cho Hợp tác xã Tiến Thành và Tổ hợp tác Long Hòa tổ chức nuôi nghêu. Năm nay, hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn xã ước thu được trên 800 tấn nghêu thương phẩm. Với giá nghêu được bán như năm nay cao hơn năm trước từ 10.000 – 11.000 đồng/kg, xã viên cầm chắc được chia lợi nhuận "1 đồng vốn bằng 1,5 đồng lời". 

Trà Vinh hiện có khoảng 1200 ha bãi bồi ven biển; trong đó, có gần 800 ha bãi cát thích hợp cho nghề nuôi nghêu. Hơn 10 năm nay, UBND tỉnh Trà Vinh đã chủ trương giao đất bãi bồi ven biển cho UBND các xã vùng ven biển để vận động người dân thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi nghêu, trong đó ưu tiên cho các hộ nghèo không đất sản xuất. 

Nhờ vậy, tỉnh hiện đã thành lập được 7 hợp tác xã và tổ hợp tác nuôi nghêu, thu hút được hơn 21.000 xã viên, trong này tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 6000 người. Bình quân sản lượng nghêu thương phẩm của tỉnh Trà Vinh thu hoạch mỗi năm trên 1.420 tấn, ước doanh thu trên 32 tỷ đồng./. 
Phúc Sơn 
 

Đề xuất