Nghề sản xuất lồng đèn truyền thống Phú Bình

Sản xuất lồng đèn tại gia đình ông Nguyễn Trọng Thành. Ảnh:Hoàng Hải-TTXVN
 
Sản xuất lồng đèn tại gia đình ông Nguyễn Trọng Thành. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
 
Ông Nguyễn Trọng Thành với mẫu lồng đèn hình rồng. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
 
Làm khung lồng đèn hình con thỏ tại gia đình ông Nguyễn Trọng Thành.
Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

 
Khách chọn mua lồng đèn tại Phố lồng đèn Lương Nhữ Học.
Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

 
Khách chọn mua lồng đèn tại Phố lồng đèn Lương Nhữ Học.
Ảnh:Hoàng Hải-TTXVN

 
Ông Nguyễn Trọng Thành sơn vẽ lồng đèn hình đầu rồng.
Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

 
Các sản phẩm phục vụ mùa Trung Thu 2018 được bày bán tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học. Ảnh:Hoàng Hải-TTXVN

Hoàng Hải
 

Đề xuất