Nghệ nhân bộ hơi của núi rừng Tây Giang

Cách chơi đàn Abel, một tay bấm các lỗ, một tay dùng cần kéo, miệng ngậm dây đàn để điều chỉnh độ căng của dây thì cả núi rừng Tây Giang giờ chỉ còn mình nghệ nhân Bhling Agrun 

Từ khi mới 5 tuổi, Bhling Agrun đã được bố truyền cho cách chơi nhạc cụ của người Cơ-tu. Bố của Bhling Agrun biết thổi sáo, chơi đàn nên tiếng sáo, tiếng đàn cứ ngấm vào người cậu bé. Có những bài sáo truyền thống thổi vào dịp mừng lúa mới phải thổi liên tiếp 3 ngày, 3 đêm hiện chỉ còn mỗi lão nghệ nhân Bhling Agrun thực hiện được.

Một số nhạc cụ thuộc bộ hơi của người Cơ-tu ở Tây Giang 
 
Nghệ nhân Bhling Agrun giới thiệu rằng, nhạc hơi của người Cơ-tu có 13 chiếc, mỗi chiếc có một cách thổi và công dụng khác nhau. Cái chỉ thổi trong đám cưới, lễ lên nhà mới, cái chỉ thổi trong đám ma, lễ thôi mả...

Nghệ nhân Bhling Agrun dạy các em nhỏ ở làng Tà Vàng thổi sáo 
 
Với nghệ nhân Bhling Agrun, 13 loại nhạc cụ cổ truyền đủ để dùng trong các cung bậc cảm xúc của đời mình. Chúng cũng là những bài học để làm người.


Đề xuất