Nghề làm đường thốt nốt của đồng bào Khmer ở An Giang

Gánh nước thốt nốt sau khi thu hoạch đem về nhà để nấu đường. 

Anh Chau Chun (xã Văn Giáo, huyện Tinh Biên) gánh nước thốt nốt về nhà để nấu đường.  


Mỗi ngày gia đình anh nấu được khoảng 20kg với giá bán 17.000/kg.

Để nấu thành đường thốt nốt người dân phải đun lửa liên tục từ 6-7 giờ. 

Để nấu thành đường thốt nốt người dân phải đun lửa liên tục từ 6-7 giờ. 

 Công đoạn vớt bỏ bọt trong khâu làm đường thốt nốt của đồng bào dân tộc Khmer An Giang

Quả thốt nốt được bày bán nhiều nơi trên địa bàn huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang). 

Quả thốt nốt được bày bán nhiều nơi trên địa bàn huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang).

 Đề xuất