Nghề chẻ đá truyền thống ở Thổ Sơn

Thu nhập của một “thợ đá” từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày tùy vào năng suất lao động của từng người.

Sản phẩm đá cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh Kiên Giang như: cột đá, cừ đá, đá miếng vuông, đá lát nền....

Nghề chẻ đá truyền thống ở xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 
Nghề chẻ đá giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 
Các sản phẩm đá cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 
Các sản phẩm gồm: cột đá, cừ đá, đá miếng vuông, đá lát nền....Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 
Thu nhập của một “thợ đá” từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 

Lê Huy Hải (TTXVN)Đề xuất