Nghệ An thực hiện Chương trình 135 hiệu quả

 Phụ nữ nông thôn vùng ven biển tỉnh Nghệ An đan lưới phục vụ khai thác biển. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Trung ương nâng định mức hỗ trợ Chương trình 135; có chính sách khen thưởng đối với những xã hoàn thành Chương trình 135. Hiện Chương trình 135 tại Nghệ An được triển khai thực hiện ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 13 huyện, thị xã.

Tổng số vốn được giao là trên 179 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển trên 133 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 45 tỷ đồng. Thông qua các nguồn vốn, Nghệ An đã đầu tư thực hiện 450 công trình hạ tầng cơ sở; 18 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho 2.116 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tổ chức được 39 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở với 1.775 học viên tham gia.

Nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An được thụ hưởng Chương trình 135, đã tạo ra những bước chuyển biến tích cực. Theo đó, cơ sở hạ tầng được cải thiện, các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường lớp học phát huy hiệu quả, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn các huyện nghèo, các xã khó khăn nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và nhận thức người dân.

Tuy nhiên, tại Nghệ An, việc thực hiện Chương trình 135 vẫn đang bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn. Cụ thể, nguồn vốn đầu tư hạn chế trong lúc nhu cầu và sự cần thiết xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn là rất lớn. Việc huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương, cộng đồng, doanh nghiệp cho chương trình đạt thấp so với kế hoạch. Hơn nữa, việc lồng ghép Chương trình 135 với các chương trình, dự án khác trên cùng địa bàn còn bất cập, do mỗi chương trình, dự án có mục tiêu, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính khác nhau và cơ quan chủ trì riêng.

Khắc phục tình trạng trên, cùng với việc triển khai đồng bộ và có hiệu quả các dự án thành phần Chương trình 135, tỉnh Nghệ An cũng thực hiện nghiêm túc việc phân cấp cho các xã làm chủ đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 theo đúng quy định của Trung ương và tỉnh. Đồng thời, tỉnh Nghệ An cũng thiết lập một hệ thống thông tin quản lý các Chương trình 135 nhằm nâng cao sự minh bạch, giúp người dân cũng như các cấp chính quyền địa phương hiểu rõ về chương trình và các mục tiêu đề ra để nâng cao công tác kiểm tra, giám sát cộng đồng trong việc thực hiện chương trình.
Nguyễn Văn Nhật

 

Đề xuất