Nghệ An thu hút đầu tư hiệu quả vào nông nghiệp, nông thôn


TH True MILK đặt mục tiêu mở rộng đàn bò sữa chăn nuôi tập trung theo chuỗi khép kín đến năm 2025 lên 200.000 con. Ảnh: TTXVN

Thông qua giải pháp đã có, nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Đơn cử, như dự án chăn nuôi bò sữa theo quy mô công nghiệp; dự án trồng rau và hoa trong nhà kính tại vùng Phủ Quỳ; dự án nhà máy chế biến tinh bột sắn Hoa Sơn; dự án bảo tồn dược liệu và phát triển nguồn dược liệu chất lượng cao gắn với phát triển bền vững tại Nghệ An; dự án trại chăn nuôi bò Úc nhập khẩu tại huyện Nghi Lộc…

Tại Nghệ An, các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã góp phần quan trọng khai thác tiềm năng nông nghiệp, nông thôn; giải quyết việc làm, thu nhập cho lao động; tăng thu ngân sách; chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp.

Huyện Nghĩa Đàn là địa phương có tiềm năng quỹ đất tốt (gần 10.000 ha đất Bazan), thích hợp phát triển các loại cây trồng, nhất là phát triển tập trung, quy mô lớn. Xác định được lợi thế, nên huyện đã tích cực phối hợp với các nhà đầu tư và với các ngành chức năng trong tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên các lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi…

Chỉ riêng lĩnh vực chăn nuôi, trên địa bàn huyện đã phát triển được trên 90.000 con trâu bò, một triệu con gia cầm, 33.000 con lợn. Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp của Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH được triển khai trên địa bàn huyện với công nghệ hiện đại và khép kín từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm đã minh chứng cho hiệu quả trong đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Tại Nghệ An, việc thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế của địa phương thì chưa tương xứng. Hiện nay, các dự án mới chỉ tập trung chủ yếu vào một số loại cây con phổ biến, như cam, sắn, bò, lợn…

Nhiều đối tượng nuôi trồng khác việc thu hút đầu tư để phát triển vùng nguyên liệu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến gắn với chế biến, tiêu thụ còn hạn chế. Trong khi đó, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chủ yếu chỉ tập trung vào các huyện như Nghĩa Đàn, Yên Thành, Nam Đàn, Nghi Lộc, còn các huyện khác, đặc biệt là nhiều địa phương ở vùng miền Tây Nghệ An thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế.

Khắc phục tình trạng trên, hiện nay cùng với việc xây dựng cơ chế, chính sách, khuyến khích thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tỉnh Nghệ An cũng đang ưu tiên và bố trí đủ nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ việc thu hút các nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch sử dụng đất, chú trọng hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn…
Nguyễn Văn Nhật


Đề xuất