Nghệ An phát triển kinh tế vùng biên

Bà con vùng biên Nghệ An chuyển đổi diện tích trồng trọt năng suất thấp sang trồng mía năng suất cao để tăng thu nhập. Ảnh: Việt Nga

Tại các xã vùng biên, Nghệ An đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa cây, con giống mới vào sản xuất; nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả như: trồng gừng dưới tán rừng, trồng chanh leo, bí xanh, thâm canh ngô...
Bộ đội Biên phòng đồn Hạnh Dịch xuống địa bàn hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong phương pháp nuôi giống lợn mới. Ảnh: Phương Kiệt
 
Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho bà con vùng biên giao thương hàng hóa thuận lợi với nước bạn Lào. Ảnh: Việt Nga

Những nỗ lực của Nghệ An trong phát triển kinh tế vùng biên đã giúp đồng bào dân tộc sinh sống ở các xã vùng biên ổn định cuộc sống, yên tâm bám bản, bám làng, tham gia giữ vững chủ quyền an ninh của Tổ quốc.

Hải Tuấn -  Phương Kiệt – Việt Nga

Đề xuất