Nghệ An: Nuôi tằm tự đan, hướng đi mới cho nghề trồng dâu nuôi tằm

Trăn trở trước sự mai một của nghề, ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Kim đã ra huyện Mỹ Đức (Hà Nội) để tìm hiểu, học hỏi mô hình tằm tự đan của nghệ nhân Phan Thị Thuận. Thấy mô hình hiệu quả, không vất vả như kiểu truyền thống, ông đã về quê phổ biến cho người dân.
 
Người nuôi tự điều khiển cho tằm nhả tơ thành tấm với những kích thước đã định sẵn mà không cần dệt theo kiểu truyền thống. 

Mô hình tằm tự đan không những tiết kiệm được công lao động, mà còn giải quyết vấn đề môi trường, hạn chế được không khí ô nhiễm từ các lò than ươm tơ truyền thống.

 Tấm thảm tằm tự đan có hai mặt, một mặt vàng óng là mặt chính. 

Tấm thảm tằm tự đan có hai mặt, một mặt vàng óng là mặt chính.
Tấm thảm tằm tự đan sau khi hoàn thành được phơi chỗ thoáng mát. 

Mô hình nuôi tằm mới không vất vả và có hiệu quả, là hướng đi mới cho bà con nuôi tằm nơi đây


 


 

Đề xuất