Nghệ An hình thành các địa bàn trọng điểm để phát triển du lịch

Tỉnh Nghệ An đã hình thành các địa bàn trọng điểm để phát triển du lịch. Cùng với đó, tỉnh sẽ quy hoạch và kêu gọi đầu tư để khai thác tiềm năng, phát triển hiệu quả các loại hình du lịch ở trong từng vùng; phấn đấu đến năm 2025 có 6 - 6,3 triệu lượt khách du lịch đến Nghệ An, doanh thu từ du lịch đạt trên 11.000 tỷ đồng.
 
Theo đó, tại thị xã Cửa Lò và ven biển sẽ hình thành các khu du lịch nghỉ dưỡng biển bao gồm: Cửa Lò - đảo Ngư; Nghi Tiến - Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc); Diễn Châu; Quỳnh Lưu - Hoàng Mai. Huyện Nam Đàn và phụ cận, trọng tâm là Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên từng bước phát triển thành Khu du lịch quốc gia, đồng thời kết nối khai thác các điểm tham quan khác trong vùng. Thành phố Vinh phấn đấu trở thành trung tâm du lịch hội nghị, hội thảo, giải trí tổng hợp của tỉnh và của vùng; hình thành các khu du lịch và dịch vụ ven sông Lam, các khu vui chơi giải trí, khách sạn cao cấp. Miền Tây Nghệ An sẽ ưu tiên phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái tại huyện Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong, gắn với đó phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm, du lịch nông nghiệp công nghệ cao.
 
Tỉnh Nghệ An tuy đã hình thành được các vùng trọng điểm để phát triển du lịch, tuy nhiên du lịch Nghệ An đang bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, chưa có các sản phẩm mới, đột phá nhằm thay đổi diện mạo lĩnh vực du lịch của cả tỉnh; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm về du lịch còn chậm; hạ tầng du lịch thiếu đồng bộ cả về giao thông cũng như cơ sở vật chất phục vụ du khách. Mặt khác, du lịch Nghệ An vẫn chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ, đặc biệt là du lịch khu vực ven biển; tình trạng thiếu hụt nhân lực được đào tạo trong mùa cao điểm du lịch...
 
Để đưa du lịch phát triển đúng hướng, đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Nghệ An đang tập trung khắc phục những hạn chế. Trước mắt, tỉnh sẽ rà soát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 gắn với chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2020 và các năm tiếp theo; xây dựng và phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, trên cơ sở đó tích hợp vào quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Định kỳ 6 tháng một lần, tỉnh tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các đơn vị mở rộng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng về lĩnh vực du lịch; thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, môi trường và bảo đảm an toàn cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch gắn với việc triển khai thực hiện đồng bộ Bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch, Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng môi trường du lịch Nghệ An thật sự an toàn, văn minh, thân thiện và chất lượng.
Nguyễn Văn Nhật

Tin liên quan

Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam (Bài 3)

Vừa qua, ngành Du lịch Việt Nam đã phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam", cũng như triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa... hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để người dân du lịch tới những vùng miền trong cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch COVID-19. Phóng viên TTXVN thực hiện 3 bài viết về chủ đề này.


Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam (Bài 2)

Vừa qua, ngành Du lịch Việt Nam đã phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam", cũng như triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa... hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để người dân du lịch tới những vùng miền trong cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch COVID-19. Phóng viên TTXVN thực hiện 3 bài viết về chủ đề này.


Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam (Bài 1)

Vừa qua, ngành Du lịch Việt Nam đã phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam", cũng như triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa... hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để người dân du lịch tới những vùng miền trong cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch COVID-19. Phóng viên TTXVN thực hiện 3 bài viết về chủ đề này.Đề xuất