Nghệ An gắn xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa nông thôn

Năm 2022, tỉnh Nghệ An phấn đấu có thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghe An gan xay dung nong thon moi voi do thi hoa nong thon hinh anh 1Diện mạo nông thôn ở Yên Thành (Nghệ An) ngày càng khởi sắc. Ảnh: baonghean.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cho biết, trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Nghệ An hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, quy định cụ thể đối với các nhóm xã phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mức chuẩn các xã nông thôn mới không thấp hơn so với quy định của Trung ương. Cùng với đó, tỉnh gắn xây dựng nông thôn mới với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Quý I/2022, dù ảnh hưởng dịch bệnh, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tích cực triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới, tập trung phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Kết quả ghi nhận huyện Quỳnh Lưu đã hoàn thành hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương thẩm định; thị xã Hoàng Mai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 299/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 đơn vị cấp huyện có quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là khó khăn về nguồn vốn và khó khăn khác khi thực hiện các tiêu chí liên quan đến nông thôn mới, một số địa phương trong tỉnh đã có những cách làm, vận dụng sáng tạo các nội dung phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương để tháo gỡ khó khăn.

Đơn cử, trong vấn đề quy hoạch, một số xã trên địa bàn tại huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức công bố, công khai, niêm yết bản đồ quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại trung tâm xã và tại nhà văn hóa các thôn, xóm để người dân biết và thực hiện, gắn với đó lập kế hoạch và tổ chức cắm mốc thực địa theo quy hoạch.

Huyện Quỳnh Lưu thành lập Ban chỉ đạo của huyện do Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, thường xuyên kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Ban chỉ đạo của huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành cơ chế hỗ trợ xi măng, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới phù hợp với thực tế tại địa phương…

Song song đó, địa phương chú trọng việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao sau đạt chuẩn để đảm bảo phát triển bền vững.

Nguyễn Văn Nhật

Tin liên quan

Trà Vinh có thêm một huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 29/3, tỉnh Trà Vinh tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là đơn vị cấp huyện thứ 6 trong số 9 huyện của tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


Phát huy nội lực, tạo đà xây nông thôn mới bền vững tỉnh Lào Cai

Bằng những mô hình sáng tạo, thiết thực, giao nhiệm vụ cụ thể, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tỉnh Lào Cai đã phát huy được tối đa nội lực từ bộ máy lãnh đạo, đội ngũ doanh nghiệp và lực lượng nhân dân để từng bước củng cố các mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững. Lào Cai đã có 181 thôn kiểu mẫu, 169 thôn nông thôn mới; 62/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 51,18%; 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.


Nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới nơi vùng cao Yên Bái

Những thuận lợi, lợi thế trong xây dựng nông thôn mới đã dần qua đi, hiện nay, nhiều khó khăn, bất cập, hạn chế xuất hiện khiến cho mục tiêu về đích nông thôn mới ở những địa phương còn lại của tỉnh Yên Bái là một thách thức không nhỏ.


Quảng Ngãi xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng đang là hướng đi được nhiều thôn, xã tại tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn. Phát triển du lịch cộng đồng hiệu quả sẽ góp phần bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương, đồng thời nâng cao trình độ dân trí, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương.Đề xuất