Nghệ An đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội

Những năm qua, học sinh sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có việc làm đạt trên 85%; học viên học sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đã áp dụng và phát huy được hiệu quả học nghề để nâng cao năng suất lao động và tự tạo việc làm. Thu nhập của lao động sau đào tạo nghề được nâng lên, góp phần ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo.
 
Giờ thực hành gia công trên máy tiện của sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh.

Học viên phát huy hiệu quả học nghề để nâng cao năng suất lao động và tự tạo việc làm.

 Lớp học trang điểm do giáo viên Hàn Quốc giảng dạy cho học viên trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An. 

Lớp học trang điểm do giáo viên Hàn Quốc giảng dạy cho học viên trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, tỉnh Nghệ An. 


 

 

Đề xuất