Nghệ An cải tạo, nâng cấp các dự án thủy lợi trọng điểm

Đây là những dự án thủy lợi lớn, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ cung cấp, điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp mà còn cho cả sản xuất công nghiệp, sinh hoạt và bảo đảm an toàn trong sản xuất, sinh hoạt, phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương. 

UBND tỉnh cho biết, do số lượng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh rất lớn (là một trong những tỉnh có số lượng công trình nhiều nhất cả nước) nên nhu cầu để nâng cấp các công trình đòi hỏi rất nhiều kinh phí. Mặt khác, do trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, Chỉ thị 1792/CT-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát và cắt giảm đầu tư công nên nguồn vốn đầu tư cho các dự án thủy lợi bị cắt giảm. Vì vậy, chưa thể đầu tư hoàn thiện toàn bộ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Nhiều địa phương trong tỉnh đang có nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới các công trình thủy lợi, nhưng nguồn vốn địa phương và Trung ương phân bổ hàng năm chưa đáp ứng được. 

Ảnh minh họa

Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh Nghệ An tiếp tục vận động các nguồn vốn ODA, vốn Trung ương để thực hiện các dự án thủy lợi trọng điểm. Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo, tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách để đầu tư các công trình thủy lợi, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cũng cho biết, Nghệ An hiện có trên 2.000 công trình thủy lợi các loại; trong đó, có các công trình đầu mối lớn thuộc hệ thống thủy lợi Bắc và hệ thống thủy lợi Nam, 1.163 hồ chứa nước, 559 trạm bơm điện, 427 đập dâng và 7.950km kênh mương các loại (trong đó 4.900 km đã được kiên cố hóa). Ngoài nguồn kinh phí từ Trung ương và các nguồn khác, hàng năm tỉnh Nghệ An còn đầu tư cho các công trình thủy lợi từ 80 - 100 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý, các trạm bơm điện và hệ thống kênh mương loại 3./. 


Đề xuất