Ngày sách thế giới

Người dân đọc sách tại thư viện 24 giờ ở Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 22/4. THX/TTXVN
 
Người dân đọc sách tại thư viện 24 giờ ở Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 22/4. THX/TTXVN
 
Người dân đọc sách tại thư viện 24 giờ ở Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 22/4. THX/TTXVN
 
Người dân đọc sách tại một cửa hàng ở thủ đô Paris, Pháp. AFP/TTXVN
 
Người dân đọc sách tại triển lãm sách quốc tế ở Baghdad, Iraq. THX/TTXVN
 
Người dân đọc sách tại triển lãm sách quốc tế ở Tunis, Tunisia. THX/TTXVN
 
Người dân đọc sách tại lễ hội sách ở Islamabad, Pakistan. THX/TTXVN
 
Người dân đọc sách tại một hiệu sách ở Los Angeles, Mỹ. THX/TTXVN
 
Trẻ em đọc sách tại một hiệu sách ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. THX/TTXVN
 
Sinh viên đọc sách trong thư viện tại Mazar-i-Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh, miền bắc Afghanistan. THX/TTXVN
 
Sinh viên đọc sách trong thư viện tại Mazar-i-Sharif, thủ phủ tỉnh Balkh, miền bắc Afghanistan. THX/TTXVN

TTXVNĐề xuất