Ngày hội Văn hóa, Du lịch huyện Tam Đường năm 2018

Phần thi văn nghệ quần chúng của dân tộc Mông xã Tả Lèng.
Ảnh: Quý Trung – TTXVN

 
Phần thi kéo co giữa các xã với nhau thu hút đông đảo du khách cùng người dân xem cổ vũ. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
 
Tiết mục múa tại “Lễ hội khèn Mông”. Ảnh: Công Tuyên – TTXVN
 
Tiết mục múa tại “Lễ hội khèn Mông”. Ảnh: Công Tuyên – TTXVN
 
Tiết mục thổi sáo tại “Lễ hội khèn Mông”. Ảnh: Công Tuyên – TTXVN
 
Tiết mục múa tại “Lễ hội khèn Mông”. Ảnh: Công Tuyên – TTXVN
 
 Chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc của người Mông sống trên địa bàn xã Khun Há, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 
Phụ nữ Mông trong trang phục rự rỡ tham gia ngày hội tại bản Lao Chải 1, xã Khun Há, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 
Người dân và khách du lịch xem biểu diễn văn nghệ của người Mông tại lễ hội. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 
Phụ nữ Mông trong trang phục rự rỡ tham gia ngày hội tại bản Lao Chải 1, xã Khun Há, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 
 Chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc của người Mông sống trên địa bàn xã Khun Há, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 
Chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc của người Mông sống trên địa bàn xã Khun Há, huyện Tam Đường. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 
 
Lối vào bản Lao Chải 1, xã Khun Há khang trang sạch sẽ một trong những bản văn hóa du lịch có nhiều tiềm năng thu hút du khách . Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 
Phần thi văn nghệ quần chúng của dân tộc Lự xã Bản Hon.
Ảnh: Quý Trung – TTXVN

 
Phần thi văn nghệ quần chúng của dân tộc Lào xã Bản Bo.
Ảnh: Quý Trung – TTXVN

 
Các thành viên dân tộc Thái của xã Bình Lư tập trung nấu những món ẩm thực đặt trưng để tham gia hội thi ẩm thực dân tộc. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
 
 Trò chơi dân gian đi cầu khỉ một trong những trò chơi thu hút nhiều trẻ em tham gia. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Quý Trung
 

Đề xuất