Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II diễn ra vào tháng 11

Phụ nữ dân tộc Mông dệt vải lanh. Ảnh: Đỗ Bình – TTXVN

Ngày hội được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Hà Giang, sự phối hợp của một số Bộ, ngành Trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện.
 
Theo ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Các hoạt động tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc gồm nhiều nội dung đặc sắc và có tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân. Các hoạt động được tổ chức mang tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại. Ngày hội có sự tham gia của 14 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống gồm: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk./.

Đề xuất