Ngày hội văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh Ninh Bình

Trò chơi đi cà kheo đá bóng thu hút đông đảo người xem.
Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Trò chơi đẩy gậy đòi hỏi phải có sức khỏe hơn người.
Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Trò chơi đánh mảng đòi hỏi phải có sự khéo léo.
Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan là Ngày hội văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh Ninh Bình, được tổ chức thường niên tại huyện Nho Quan, nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII), Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Trung ương Đảng khóa IX về phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, trong nhiều năm qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc luôn được huyện Nho Quan quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thông qua công tác bảo tồn, nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ được thành lập và hoạt động có hiệu quả; các làn điệu dân ca, dân vũ, văn hóa lễ hội, các trò chơi truyền thống, dân gian của đồng bào dân tộc Mường được thực hiện.

Trò chơi kéo co phát huy tinh thần tập thể.
Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Trò chơi kéo co phát huy tinh thần tập thể. 
Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Đồ xôi củ mài là một hoạt động không thể thiếu trong ngày hội.
Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Đồ xôi củ mài là một hoạt động không thể thiếu trong ngày hội. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Đánh đu - một nét đặc sắc của đồng bào Mường.
Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
 
9 đoàn đến từ các xã trên địa bàn như: Cúc Phương, Kỳ Phú, Phú Long... đã tham dự Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan. Đây là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc; gìn giữ và phát huy nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc huyện Nho Quan. Tham gia ngày hội, du khách được hòa mình vào các trò chơi dân gian truyền thống như: Ném còn, đi cà kheo, đánh mảng, đẩy gậy, bắn nỏ... Mặt khác, du khác còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc "Nho Quan - Ngọn lửa núi rừng" với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc với chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi sự đổi mới của quê hương, đất nước; được hòa mình cùng các điệu múa sạp với tiếng cồng chiêng rộn rã dưới ánh lửa trại bập bùng.
Đức Phương

Đề xuất