Ngày hội di sản văn hóa và sản phẩm đặc trưng huyện Đăk Hà năm 2019

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Đăk Hà cắt băng khai mạc ngày hội. Ảnh: baokontum.com.vn

Theo đó, Ngày hội di sản văn hóa và sản phẩm đặc trưng huyện Đăk Hà năm 2019 gồm nhiều hoạt động, như: Triển lãm, trưng bày giới thiệu di sản văn hóa 28 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn huyện; giới thiệu, quảng bá 14 sản phẩm đặc trưng cùng trên 100 sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp do người dân, doanh nghiệp 11 xã, thị trấn trong huyện sản xuất và của các huyện, thành phố trong tỉnh Kon Tum cùng các gian hàng khởi nghiệp trẻ; tổ chức Hội nghị liên kết 4 nhà trong phát triển nông nghiệp.

Huyện Đăk Hà còn tổ chức hội thảo phát triển du lịch theo hướng bền vững nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc đang sinh sống tại Tây Nguyên nói chung và Đăk Hà nói riêng; đề xuất các giải pháp để xây dựng huyện Đăk Hà thành địa phương xanh, sạch, đẹp gắn với phát triển du lịch bền vững, góp phần thay đổi diện mạo của đô thị miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho các cộng đồng dân cư; thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường đoàn kết hữu nghị lẫn nhau giữa các dân tộc trên địa bàn.

Ngày hội di sản văn hóa và sản phẩm đặc trưng còn là dịp đánh giá lại những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội sau 25 năm thành lập của huyện Đăk Hà; đồng thời tiếp tục tìm ra các giải pháp hữu hiệu để phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế của huyện Đăk Hà theo hướng phát triển bền vững. Đây là dịp để giới thiệu về đất và người Đăk Hà đến mọi người...

Ông Đoàn Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà cho biết, ưu tiên của huyện là tiếp tục giữ vững vị thế địa phương dẫn đầu tỉnh Kon Tum trong sản xuất nông nghiệp. Ông Đoàn Ngọc Thắng khẳng định: “Trong thời gian tới, Đăk Hà phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế và tiếp tục kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt là những sản phẩm đặc trưng trên địa bàn của huyện. Tập trung phát triển những cây chủ lực theo hướng công nghệ cao. Xây dựng chuỗi liên kết để phát triển bền vững từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm để phát triển kinh tế bền vững”.
Cao Nguyên


Đề xuất