Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Thái Nguyên tôn vinh 45 gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên đã tôn vinh 45 gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2023.

Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6: Thai Nguyen ton vinh 45 gia dinh can bo, cong chuc, vien chuc tieu bieu hinh anh 1Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên tôn vinh 45 gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Đây là những gia đình được bình chọn từ 42 Công đoàn cơ sở trực thuộc, là những hạt nhân tiêu biểu trong việc xây dựng mối quan hệ gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xã hội, làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con ngoan, hiếu thảo, học giỏi và thành đạt, các gia đình còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có quan hệ tốt với cộng đồng, xây dựng gia đình văn hóa và gia đình văn hóa tiêu biểu của tổ, của phường và cấp trên.

Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6: Thai Nguyen ton vinh 45 gia dinh can bo, cong chuc, vien chuc tieu bieu hinh anh 2Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên tôn vinh 45 gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu giai đoạn 2018-2023.Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Trong 5 năm 2018-2023, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện các nội dung về chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến gia đình như tuyên truyền về giới, về gia đình và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; Chỉ thị số 03 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình trong công nhân viên chức lao động, chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2012, Luật Hôn nhân gia đình…

Ngay Gia dinh Viet Nam 28/6: Thai Nguyen ton vinh 45 gia dinh can bo, cong chuc, vien chuc tieu bieu hinh anh 3Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên tôn vinh 45 gia đình cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Các cấp Công đoàn cung cấp tới từng gia đình cán bộ công chức, viên chức, người lao động các kiến thức, kỹ năng sống như: kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng, vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10… các Công đoàn cơ sở tổ chức gặp mặt, tạo điều kiện cho các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Qua đó, cán bộ công chức, viên chức lao động đã nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ và có thêm kiến thức, kỹ năng ứng xử trong gia đình và xã hội.

Sau 20 năm được ghi nhận, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã trở thành ngày truyền thống, có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam. Đây cũng là ngày thắp lên tinh thần hướng về gia đình, nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, những giá trị nhân văn cao quý của dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã trở thành ngày ghi nhớ và phát huy truyền thống, nề nếp, gia phong; qua đó, mỗi người suy ngẫm sâu sắc hơn và hành động thiết thực hơn để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình và đất nước.

Thu Hằng

Tin liên quan

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Trân trọng, giữ gìn giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình

Từ bao đời nay, gia đình luôn là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa, ứng xử tốt đẹp của con người Việt Nam. Những giá trị đạo đức trong gia đình được lan tỏa thành giá trị xã hội, quốc gia, dân tộc. Vậy nên đầu tư cho công tác xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững.Đề xuất