Ngày 22/5, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Quyết nghị nêu rõ: Chủ nhật, ngày 22/5/2016 là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan theo trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/1. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, kể từ ngày Tổng tuyển cử đầu tiên 6/1/1946, đây là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XIV. Ngày bầu cử 22/5 tới đây, chính là ngày cử tri, đồng bào cả nước sẽ thực hiện quyền dân chủ, quyết định lựa chọn ai là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chúng ta có nhiệm vụ thực hiện thật tốt cuộc bầu cử ngày 22/5/2016, để Ngày bầu cử thật sự trở thành sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. “Có kết quả bầu cử, mới bầu ra được bộ máy chính quyền các cấp, từ Trung ương đến cơ sở. Chính các đại biểu nhân dân là những người ưu tú trong nhân dân chúng ta sẽ được lựa chọn vào đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và quyết định bầu ra bộ máy chính quyền từ Trung ương tới cơ sở; cụ thể bầu ra từ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, cho tới Chủ tịch xã, phường và Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là một khởi đầu để chúng ta xây dựng một nhà máy pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Việt Nam; là một bộ máy của dân, do dân, vì dân, theo đúng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”,

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tới được với từng cử tri, đồng bào cả nước, để chuẩn bị tất cả các công việc cần thiết cho tổ chức Ngày bầu cử thành công và trở thành ngày hội của dân tộc. 

Chủ tịch Quốc hội mong rằng, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp và toàn thể đồng bào cử tri của nước sẽ làm hết trách nhiệm của mình trong công tác chuẩn bị để đảm bảo sẵn sàng đến ngày 22/5, cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối và tiết kiệm. 


Đề xuất